Ispis
CIKLUS “VIVAT ACADEMIA” U ZAGREBU (Piše: Snježana Miklaušić-Ćeran)

Studentska Telemannia

 

Dana 24. siječnja 2018. studenti su u KD „Blagoje Bersa“ Muzičke akademije pod umjetničkim vodstvom LaUre Vadjon u drugoj sezoni ciklusa „Vivat academia“ izvodili djela Georga Philippa Telemanna

U prostorima u novoj zgradi na Trgu Republike Hrvatske zagrebačka Muzička akademija priređuje koncerte svojih studenata i profesionalnih glazbenika-solista, komornih sastava ili orkestara. Od 30-ih godina 19. stoljeća i utemeljenja Glazbene škole Societas filharmonica zagrabiensis (današnjeg Hrvatskoga glazbenog zavoda) iz koje je 1921. stvorena i u sastav Sveučilišta u Zagrebu uključena Muzička akademija, učenici glazbe svirali su na javnim godišnjim nastupima potvrđujući uspješnost svoga školovanja. Studenti Muzičke akademije su od njezina osnutka sudjelovali u koncertnome životu Zagreba priređujući koncerte čiji su programe često znatno odstupali od koncerata profesionalnih glazbenika. Izvodili su djela suvremenih stranih ili skladatelja baroka, slabo poznata zagrebačkoj publici u 19. i prvim desetljećima 20. stoljeća. Danas u svijetu djeluju brojni specijalizirani ansambli za povijesno osviještenu izvedbu barokne glazbe pa se može izdvojiti projekt pod vodstvom Laure Vadjon koji sa studentima ostvaruje u kolegiju nastave komorne glazbe. Budući da ne postoji kolegij ni Odjel za staru (ranu) glazbu ona od godine 2002. priprema izvedbe skladbi baroknoga razdoblja. Dana 24. siječnja 2018. nastupili su studenti u Koncertnoj dvorani „Blagoje Bersa“ Muzičke akademije pod umjetničkim vodstvom izv. prof. Lare Vadjon u drugoj sezoni ciklusa „Vivat academia“ na koncertu naslovljenom „Telemannia“.