Ispis
KONCERTI HRVATSKOGA KOMORNOG ORKESTRA (Piše: dr. sc. Zdenka Weber)

Sa šefom-dirigentom koji jamči uspješnost

 

Hrvatski komorni orkestar, koji ove godine obilježava 30. obljetnicu postojanja, uz šefa-dirigenta Mirana Vaupotića bilježi važan uspon u kvaliteti muziciranja ali i bitni prodor na međunarodne koncertne podije

Otkako je Miran Vaupotić, hrvatski dirigent mlađe generacije, 2015. osvojio Global Music Award za najbolju predstavu i bio nagrađen počasnom diplomom Međunarodne akademije za tehnologiju i sociologiju Golden Fortune, da bi 2016. osvojio prvu nagradu i posebnu Haydnovu nagradu na 12. međunarodnom natjecanju dirigenata Aram Hačaturjan u Erevanu, glavnom gradu Armenije, te 2017. bio imenovan za glavnog producenta za Srednju Europu američke tvrtke PARMA Recordings, preuzeo 2015. godine poziciju šefa-dirigenta Hrvatskog komornog orkestra (HKO) taj inicijalno gudački sastav s uključivanjem puhača prema potrebi, koji ove godine obilježava 30. obljetnicu postojanja, bilježi važan uspon u kvaliteti muziciranja ali i bitni prodor na međunarodne koncertne podije. Naime, upravo zahvaljujući Vaupotićevu međunarodnom ugledu uslijedio je poziv za gostovanje u najuglednijim austrijskim dvoranama i to u okviru ciklusa „Schwingungen“ (Titraji), koji kao koncertnu sezonu u bečkom Musikvereinu i u salcburškom Mozarteumu organizira IMK, Internationale Musik- und Kulturförderung (Međunarodno glazbeno i kulturno promicanje) na čijem je čelu južnokorejska voditeljica Mehae Ryo.
Tako je u veljači HKO održao tri koncerta u tri večeri, 20., 21. i 22. veljače, i to u tri grada, u Zagrebu, Beču i Salzburgu, pa k tome još i u tri povijesno važne koncertne (zagrebački HGZ, Zlatna dvorana bečkog Musikvereina i Velika dvorana salcburškog Mozarteuma), što je svakako pothvat kojim se može pohvaliti rijetko koji hrvatski orkestar. Sastavljen pretežno od mlađih glazbenika koji vrlo angažirano izvode bogati program djela stranih i hrvatskih skladatelja, nastupa HKO kontinuriano u Hrvatskom glazbenom zavodu u kojemu ima svoju tradicionalnu koncertnu sezonu sa šest nastupa u sezoni a koncerti su pod ravnanjem uglednih dirigenata te trajno uključuju perspektivne mlade ali i već afirmirane soliste.