Ispis
“INFRARED” SLIKE DIJANE NAZOR U MUZEJU PRIGORJA U SESVETAMA

 

RAZOTKRIVANJE ANĐELA

U Muzeju Prigorja u Sesvetama otvorena je izložba dr. umjetnosti slikarice Dijane Nazor. Slike na izložbi, njih tridesetak manjeg formata, prvi su put izložene javnosti, a svojevrsni su eksperimentalni uzorci, skice u otkrivanju spoznaja i istraživanja njezine doktorske disertacije i svojevrsna prethodnica velikim formatima

„Svaki medij u konačnici sugerira djelomični ili nepotpuni prikaz subjekta, nudeći daleko manje objektivno značenje nego što je izvorno pretpostavljeno.“ 

Na tragu ove misli Gerharda Richtera, najutjecajnijeg umjetnika današnjice, Dijana Nazor nalazi poticaj za svoje likovno djelovanje i doktorsku disertaciju, realizirajući ga kroz inovativnu infracrvenu metodu u produkciji dvostrukih slika. Stoga njezin recentan umjetnički opus, a sasvim sigurno i ovaj kojim se predstavlja u Muzeju Prigorja, sagledavamo i u diskursu znanstvenoga. Riječ je o novoj vrsti slikarstva, tj. slikanja korištenjem dva spektralna područja, a upotrebom tonova standardnih akrilnih boja. Kako napraviti dva stanja slike na istom slikarskom nosiocu / platnu, kako razotkriti nevidljivo, a pritom još stvoriti novu vrstu likovnog izričaja, inaugurirao je hrvatski tim na čelu sa znanstvenikom, prof. Vilkom Žiljkom. Metoda je to stvaranja jedinstvene slike dvostruke pojavnosti, jedne vidljive prostim okom, a druge tek infracrvenom kamerom. Taj novi način slikanja pokrenuo je i istraživanja boja i pigmenata koji se koriste u umjetničkom slikarstvu, a razlikuju se po svojstvu apsorpcije infracrvenog svjetla. Jer svaka se od slikarskih boja može napraviti na bezbroj načina, a da zadrži jedno isto svojstvo apsorpcije svjetla u vidnom spektru ljudskog oka, a potpuno drugačije u bliskom infracrvenom području (eng. NIR). Dijana Nazor to čini odabirom istih kompatibilnih tonova obične akrilne boje koje se različito manifestiraju unutar raspona do 1000nm infracrvenog spektra. Prva gornja slika snažne pikturalike prikriva donju monokromatsku sliku, nerijetko snažne poruke ili simbolike koju, za naše oko nevidljivu, možemo vidjeti dvostrukom infracrvenom kamerom. Tako ovu varljivost i ograničenost ljudske organske percepcije kao konstitutivne vizualne činjenice, prenesene direktno u medij slikarstva, koristimo za osvajanje novog vizualnog prostora, za kreiranje originalnog svijeta baziranog na skrivanju i otkrivanju.