Ispis
USKRSNA IZLOŽBA HRVATSKE UDRUGE LIKOVNIH UMJETNIKA I LIKOVNIH KRITIČARA U GALERIJI FAROF U VUGROVCU (Piše: Sanda STANAĆEV-BAJZEK)

Treći dan

Hrvatska udruga likovnih umjetnika i likovnih kritičara već tradicionalno na Cvjetnicu,
ove godine peti put, predstavila je djela hrvatskih likovnih umjetnika i njihovih gostiju okupljenih u temi dana Kristova uskrsnuća

Uskrsnuće Isusa Krista, kao anticipacija uskrsnuća mrtvih, temeljna je vjerska istina kršćanstva. Istina skrivena umu koja se prepoznaje srcem. Istina koja oživljava duhovno biće. Čovjek tu istinu mora priznavati, ona je za njegovo sada i ovdje odlučujuća, jer ga usmjerava i nudi nadu, u čijem svjetlu sve što se događa dobiva vrijednost i višu svrhu, koja bez tog svjetla uopće ne bi bila vidljiva. Priznavanjem Isusove smrti i uskrsnuća novozavjetni čovjek posve mijenja predodžbu i radikalno se preobražava. Jer Gospod živi. Isus je pobijedio smrt. Kristovo uskrsnuće smrti je uklonilo žalac. I čovjek će ponovno uskrsnuti i uči u Božje kraljevstvo. Zato Isus uskrsava treći dan kako bi potvrdio novi, vječni život koji imamo po Njemu i u Njemu. Bog Otac oživio je Isusa od mrtvih potvrđujući tako Njegov put kao jedini mogući koji vodi čovječanstvo iz smrti u život. Taj put, ispunjen neizmjernom ljubavlju, uzimanjem na sebe grijeha svijeta i umiranjem na križu, opraštajući i svojim ubojicama, doseže svoj vrhunac  upravo u trećem danu kada se događa potpuni preokret percepcije trajanja ljudskog života. Stoga vjera u otkupljenje na križu uključuje vjeru u uskrsnuće, jer samo duša iskupljena Otkupiteljevom krvlju ima garanciju u neuništivom vječnom životu. I jedino otkupljen, duhovno probuđeni čovjek  koji zna za svrhu i zemaljski cilj ljudskog bića vjeruje u Isusovo uskrsnuće trećega dana, s osvjedočenom vjerom. On spoznaje po duhu, istom onom koji se prvog uskrsnog dana spustio na učenike i omogućio im da Ga vide.Što se to dogodilo trećeg dana? Strah i nevjerica zavladaše među učenicima, žene nailaze na prazan grob, a Marija Magdalena prepoznaje ga tek kada je osobno zazove ( Iv 20:16).
Isus je uskrsnuo duhom i tijelom i donio „novi život“.
Ljepotu te prve nedjelje nadahnutu riječima Evanđelja ili emocijama koje u njima pobuđuje „novo buđenje“, dvadeset petero umjetnika donijelo je u materijalizaciji vlastitog duhovnog, u slici oživljenom doživljaju kojom iznova oživljava i Isusov spasiteljski duh.