Najnoviji broj Hrvatskog slova

Hrvatska kulturna zaklada

Baner

Raspored doga?anja

Doga?anja

News image

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADAHRVATSKO SLOVO Hrvatske bratske zajednice 4,tel.: 01/619 0112, faks: 01/619 0111 Otvorena je izloba MILE MUDROV?I?A, prof. Ljepota drva u ljepoti djela Izlobu moete pogledati do 8....

Poziv

News image

HRVATSKA KULTURNA ZAKLADAHKZ-HRVATSKO SLOVO d.o.o. ______________________________________ TRIBINE HRVATSKO SLOVO UIVO ?etvrtak, 27. listopada 2016., u 19 satiSusret s pjesnikom Ivan Bradvica Rodio se 1949. u Veljacima kod Ljubukog u...

Kolumne

POGLED U EUROPU - Pie: Stjepan ulek

Kako iz globalnoga kaosa U europskim medijima se ponavlja podatak da se na putu u bolji ivot nalazi preko 50 milijuna ljudi. Postavlja se pitanje tko uop?e moe zaustaviti migraciju....

Da se ne zaboravi - Pie: Mladen Pavkovi?

Arhivi iz bive drave trebaju biti dostupni Objavnom arhiva vezanih uz Savez komunista razotkrilo bi se tko je i na koji na?in vladao u bivoj Jugoslaviji, a to su oni...

Politi?ki kolopleti - Pie: Benjamin Toli?

Andrejev rasplet Malo vie od mjesec dana nakon izbor? nije se znalo tko ?e sve biti predloen za ministra ili ministricu u vladi Andreja Plenkovi?a. Mandatar je uporno odbijao govoriti...

POGLED U EUROPU - Pie: Stjepan ulek

Lanac dramati?nih odluka Trump se ne predaje u utrci za ameri?kog predsjednika. Ako pobijedi, i Nacionalna fronta u Francuskoj koju vodi energi?na Marine Le Pen mogla bi do?i na vlast....

Da se ne zaboravi - Pie: Mladen Pavkovi?

Trebamo odlu?iti to ?emo obiljeavati Kao to nije prihva?en Dan neovisnosti, tako, naalost, nisu osvijetene ni hrvatske ratne tragedije, to ?e re?i da udbai i dalje kolo vode. U kabrnji,...

Politi?ki kolopleti - Pie: Benjamin Toli?

U susret ?udesima Moda svi Hrvati, osim moje neznatnosti, znaju uzroke i u?inke, razloge i posljetke najnovijih politi?kih zbivanja u Hrvata Malo tko vjeruje u ?uda. Nita ?udno, ivimo u...

Karte na stol

Karte na stol

Ministarstvu vanjskih poslova RH, Vladi RH. SOA-i, POA-iKakve su Vae spoznaje o postojanju tzv. Biroa Krajine u Srbiji, Beogradu ili svojevrsne srpske vlasti u izbjeglitvu? Ili vlada srpskih terorista u sjeni? Je li istina da je Savo trbac koordinator i te inicijative? Neki od ?lanova toga Biroa su navodno Miodrag Linta, nekada pobunjeni Srbin iz SAO krajine, zatim stanoviti Busi?, koji je isto tako iz Hrvatske otiao u Bg, zatim stanoviti leaji?, tzv. predsjednik tzv. vlade krajine? Je li istina da su po?eli prijetiti predsjednici Republike Hrvatske i je li...

Glazba

NOVA KAZALINA SEZONA HRVATSKOGA NARODNOG KAZALITA U OSIJEKU 2016./17.

News image

Dojmljiva osje?ka kazalina pri?a HNK u Osijeku u novu, 110. kazalinu sezonu ulazi nakon uspjene prethodne sezone, u kojoj je pokazao i potvrdio trajnu uzlaznu putanju kvalitete. Sezonu je zapo?eo...

46. VARADINSKE BAROKNE VE?ERI (Pie: Zdenka Weber)

News image

panjolska barokna glazba u izvornom i hrvatskom vi?enju Ovogodinje Varadinske barokne ve?eri odrane su od 17. rujna do 3. listopada. Hrvatsko slovo donosi osvrte na koncerte Sve?anim otvorenjem na kojemu...

46. VARADINSKE BAROKNE VE?ERI - Pie: Zdenka Weber

News image

Nagrade za najvie umjetni?ke domete U ovom broju Hrvatskog slova donosimo obrazloenja ovogodinjih nagrada sa eljom da ?itatelji upoznaju najdojmljivije interprete koje je nagradio festivalski iri, a u idu?em ?emo...

GLAZBENA IZDANJA (Pipe: Eva Kirchmayer-Bili?)

News image

Proimanje violine i glasovira Objavljen je nosa? zvuka Minijature za violinu i glasovir s djelima hrvatskih skladatelja Hrvatski violinist An?elko Krpan, ve? se vie godina kao solist i komorni glazbenik...

Četvrtak, 13 Listopad 2016 00:00   
Domovinski rat

ANDRIJA MATIJA PAUK, HRVATSKI JUNAK

Kad krenemo, gorit ?e nebo i zemlja

Andrija Matija Pauk, hrvatskigeneral bojnik, ratni zapovjednik Domovinskog rata, ro?en je u Prozorcu kraj Marine, 31. srpnja 1947., a poginuo kod Mrkonji? Grada, 9. listopada 1995.


Na dan kad je Andrija Matija poginuo, 9. listopada 1995., ve? se vie od dva mjeseca vihorio hrvatski barjak u Kninu, u koji je Pauk me?u prvima uao sa svojim tenkistima.
Andrija Matija ro?en je 31. srpnja 1947. u mjestu Pozorac pokraj Marine kod Trogira. Od prvih zaplijenjenih tenkova ustrojava Oklopnu bojnu 4. gardijske brigade da bi kona?no 10. studenoga 1992. postao njezin zapovjednik. Za vrijeme Operacije Maslenica njegova bojna kod Kai?a razbija srpske tenkove, tu je i ranjen za vrijeme obilaska poloaja kada je minobaca?ka granata pala dva, tri metra od njega. Unato? ranama po cijelom tijelu bjei iz zadarske bolnice i vra?a se na bojite.

Pro?itaj vie

 
Četvrtak, 13 Listopad 2016 00:00   
Domovinski rat

25. OBLJETNICA DRAGOVOLJA?KE SATNIJE 100. BRIGADE HV TRASERI

TRASERI - ponosno zapisani u hrvatskim pobjedama

traseri su kao dragovolja?ka satnija osnovani u sreditu Zagreba 4. listopada 1991.

traseri su osnovani kao dragovolja?ka satnija u sreditu Zagreba, bivim op?inama Centar i Medve?ak, 4. listopada 1991.
Ve? sutradan, 5. listopada 1991., krenuli su na Posavsko bojite u Banovu Jarugu, gdje su smjeteni u tamonjem Vatrogasnom domu. Ondje prolaze ubrzano uvjebavanje i pripreme za obranu Domovine. Pripali su pod Zapovjednitvo Operativne grupe Posavina, koja ih raspore?uje u sastav 1. Gardijske brigade Tigrovi, u prostor sela Novi Grabovac kraj Novske.
Ratni put samostalne satnije 100. brigade HV traseri po?inje 16. listopada u sastavu OG Posavina i traje do ukidanja u srpnju 1992. Svoj ratni put nastavili su u sklopu 100. brigade HV-a. U napadnoj Operaciji Orkan 91, koju je poduzela OG Posavina, samostalna brigada traseri sudjeluje u prvom napadu na motel Trokut, 29. listopada 1991., gdje su svi (bojna 8. samoborske, dijelovi 105. bjelovarske i traseri) naili na veliko otpor vrlo dobro naoruanih ?etnika. Daljnji tijek napadne operacije Orkan 91 dovodi trasere u oslobo?ena sela Gornja i Donja Subocka, Lovska, Gornje i Donje Kri?ke u uvjetima ekstremno niskih temperatura me?u ruevnim ku?ama, a to je sve crteima popratio i izvrsni crta? stripova Radovan Domagoj Devli?, koji je osmislio i zatitni znak postrojbe.

Pro?itaj vie

 

Likovnost

izloba u galeriji "vladimir filakovac" u Zagrebu

News image

Slikarski osje?aj slobode Usvojem stvarala?kom procesu slikarica zapo?inje traiti prostore koje ?e heterogenom slikarskom tehnikom oblikovati u likovno djelo slojevitih zna?enjskih vrijednosti. I ovom prigodom podsjetit ?emo na dobru znanu...

IZLOBA IVE GATTINA U GALERIJI ADRIS

News image

Samoopstojni predmeti-bi?a Izlobom Ive Gattina, Galerija Adris nastavlja svoju izlobenu djelatnost. Izloba ovoga prvog i najradikalnijeg predstavnika informela u nas otvorena je 16. rujna 2016. Uz nastup mlade i darovite...

UZ IZLOBU LORENA LIGORIA U GALERIJI MATICE ISELJENIKA U DUBROVNIKU - Pie: Andrea Batini?-Ivankovi?

News image

Likovni martirij Sv. Vlaha Likovno i stilski specifi?an ciklus slika umjetnika i hrabrog inovatora - Lorena Ligoria, vrlo je autenti?an i izazovan - on svojim nekonvencionalnim i estetski provokativnim pristupom...

IZLOBA ZORISLAVA DREMPETI?A HR?I?A U GALERIJI GRADA ZABOKA

News image

Mala kriti?ka retrospektiva I vie je nego dobro znano da je slikarstvo Zorislava Drempeti?a Hr?i?a utemeljeno na krajoliku Hrvatskoga zagorja i velikoj europskoj slikarskoj tradiciji, a posebno u njezinoj hrvatskoj...

Film i TV

U SPOMEN - Pie: Ivan Boi?evi?

Jagoda Kaloper (1947. - 2016.) U glavnom je gradu Austrije 1. listopada u 70. godini preminula filmska glumica i likovna umjetnica Jagoda Kaloper. U rodnom je Zagrebu diplomirala na Akademiji...

Knjievnost

Izlog knjiga (Pie: Hrvoje Lon?arevi?)

News image

JEZIKOSLOVNE TEME Jezi?na i pravopisna promiljanja Domagoj Vidovi?: O rodu jezikom i pokoja fraka, Vlastita naklada, Metkovi?, 2016.Knjiga je sastavljena od dvjestotinjak tekstova objavljenih u tjedniku za kulturu Hrvatsko slovo,...

DOJMOVI I PROMILJANJA (Pie: Laj?o Perui?)

Zavi?ajnost koja priziva univerzalnost Nedavno je u Zagrebu predstavljena knjiga Suvremena vojvo?ansko-hrvatska kratka pri?a. Bila je to prigoda da se pred zagreba?kom publikom pokau makar djelomi?na knjievna kretanje u...

IZLOG KNJIGA (Pie: Hrvoje Lon?arevi?)

News image

ZBORNIK Vrjednovanje suvremenog pisca U znaku Kairosa - Knjievna kritika o djelu Borisa Domagoja Bileti?a, priredila Jelena Luina, Ceres, Zagreb, 2015.Zbornik obuhva?a trideset sedam tekstova, zapisa i komentara pisanih izme?u...

VIROVITI?KE KULTURNE VIZURE - Pie: Draen Bunjevac

Knjievni i glazbeni razgovori U Virovitici je u okviru Festivala radosne kulture, u organizaciji viroviti?kog Centra civilnih inicijativa Spajalica, gostovao ugledni knjievnik Miro Gavran te pijanistica i publicistica Eva Kirchmayer-Bili?...

IZLOG KNJIGA (Pie: Kristina Repar)

News image

PERIODIKA Temat o Marijanu Matkovi?u Kronika Zavoda za povijest hrvatske knjievnosti, kazalita i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, br.32, Zagreb, 2015.?asopis Kronika Zavoda za povijest hrvatske knjievnosti u...

POEZIJA POD PILJENI?KIM NEBOM (Pie: Dragutin Pasari?)

Travanjska prijestolnica kulture Dana 9. travnja u Piljenicama (Op?ina Lipovljani) uz krajobraz rijeke Pakre odran je 4. susret Rijeka, uma nebo Nastao je poticajom knjievnika ?ure Vidmarovi?a, ro?enog u tom...

port

port - Pie: Zvonimir Magdi?

Odlazak Stojana Osojnaka U Italiji je u 93. godini preminuo hrvatski nogometa, vrhunski tehni?ar Uno in meno. Jedan manje rekli bi Talijani. Nebesa, ako je nogomet u pitanju, otvorila...

Kazalite

Iz Talijina dvora - PRAIZVEDBA KAZALITA MORUZGVA

News image

Prizori iz ivota Nina Mitrovi?: Kako ivot, u reiji Ivana Lea Leme Kazalite Moruzgva Ecije Ojdani? najavljuje predstavu, Kako ivot, praizvedbu teksta nagra?ivane autorice Nine Mitrovi?, u reiji Ivana Lea...

Iz Talijina dvora - VINKOVA?KO-VIROVITI?KA KOPRODUKCIJA

News image

Shakespeare na naglo Gradsko kazalite "Joza Ivaki?" na svoj na?in obiljeava 400. obljetnicu smrti Williama Shakespearea Premijernom izvedbom komedije Shakespeare Pir, u reiji Draena Feren?ine nastaloj u koprodukciji s Kazalitem...

Iz Talijina dvora - TARTUFFE U HNK U ZAGREBU

Novo ambiciozno ?itanje klasika Tartuffe, jedno je od najpoznatijih Molireovih djela koje je u Hrvatskom narodnom kazalitu u Zagrebu 30. rujna, premijerno postavio slovenski redatelj Eduard Miller Prvi projekt Drame...

Iz Talijina dvora - NOVA SEZONA SPLITSKOGA KAZALITA

News image

Raznovrstan repertoar Splitsko Hrvatsko narodno kazalite i Kazalino vije?e sastavili su i prihvatili program nove kazaline sezone. Predvi?eno je deset premijera, a na repertoaru bi svi trebali prona?i neto za...

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.